Regler

hul4

  1. Slå aldrig ud på et hul hvis der er fare for at ramme foran gående.
  2. Råb altid FORE (pas på), hvis din bold har retning mod andre spillere eller den har retning mod et sted, hvor du ikke kan se om der er andre spillere.
  3. Bolde, der er slået ud af banens område må ikke hentes igen.
  4. Ved hul 1 flettes, således at spillere, der kommer fra hul 9, fletter skiftevis med nye startende hold.
  5. Der må ikke spilles med Driving Range bolde på banen.
  6. Der må max. være 4 spillere pr. hold. Nybegyndere må max. være 3 pr. hold. Alle skal spille med eget eller lejet golfsæt.
  7. Luk bagfra kommende hold igennem, dersom man sinker disse og der er plads foran.
  8. Ret altid nedslagsmærket på green. Læg tørv på plads.
  9. Bunkers skal altid efterlades nyrevet.

Overtrædelse af ordensregler kan medføre bortvisning fra banen!